Nieuws

Er komen steeds meer elektrisch voertuigen (EV's) op de markt. Maar wat uw medewerkers straks die EV's bij uw bedrijf parkeren en willen opladen?  Hoe gaat u het efficiënt en duurzaam doen? Wat kost heten hoe zit het met terugverdientijd?  Laat uw oplaadpunten meegroeien met de vraag en zorg dat investering laag blijft. Klinkt simpel en dat is het ook met Powersharing (c) en Parkasol (c)...

Lees meer

In addition to reserving parking spaces, you can also reserve energy for your electric car. You are assured of an available charging point at the destination. Of course with the requested energy to reach the next destination. For the owner of the parking location, it is a new revenue model or a way to achieve a shorter ROI.  I still haven't found what I'm looking for...

Lees meer

We believe that the word "parking" will be replaced in the future by "charging". The vehicle itself makes the reservation (Internet of Things), will charge itself contactlessly and the energy comes from the sun. In this near future you will no longer drive 'just past the petrol station', but you will charge your car where you are. You can already bring this future closer by building...

Lees meer

I often get the questions: "How many kilometers do you drive on a full battery?" and "How long does it take to charge?". The answer is 350 km because I have the smallest 70 kW battery. An hour at the supercharger and the battery is full. From fuel perspective I understand these questions but this is not what it's about. The questions should be: "How many...

Lees meer

Vaak krijg ik de vragen: "Hoeveel km rij je op een volle accu?" en "Hoelang duurt het opladen?". Het antwoord is 350 km omdat ik de kleinste 70 kW accu heb. Een uurtje bij de supercharger en de accu is vol. Vanuit het brandstof tanken begrijp ik deze vragen maar hier gaat het niet om. De vragen zou moeten zijn: "Hoeveel km rij je per dag?"...

Lees meer

We believe that the word "parking" is going to be replaced by "charging" in the future. The vehicle itself makes the reservation (Internet of Things), start contactless charging itself and the energy comes from the sun. For a Solar Carport. We are waiting for the first affordable electric vehicle (EV) to come on the market with a range of at least 300 km. Then "just go...

Lees meer

Wij geloven dat het woord parkeren, in de toekomst wordt vervangen door opladen. Het voertuig maakt zelf de reservering, gaat zelf contactloos opladen en de energie komt uit de zon.In deze nabije toekomst rij je niet meer 'even langs de benzinepomp' maar laad je je auto op waar je bent. Je kunt nu deze toekomst al dichterbij brengen door jouw eigen duurzame oplaadstation op zonne-energie...

Lees meer

Naast het reserveren van de parkeerplek kan je ook de energie reserveren. Dat is voor de bestuurder van een elektrisch voertuig plezierig. Die weet zeker dat er op bestemming een laadpunt met de gevraagde energie is en kan op de volgende bestemming komen. Voor de eigenaar van de parkeerlocatie is het een nieuw verdienmodel en kan daarmee de investering in de laadinfrastructuur sneller terugverdienen. Via het...

Lees meer