Waarom SlowNed beter werkt dan FastNed?

Waarom SlowNed beter werkt dan FastNed?

Vaak krijg ik de vragen: “Hoeveel km rij je op een volle accu?” en “Hoelang duurt het opladen?”. Het antwoord is 350 km omdat ik de kleinste 70 kW accu heb. Een uurtje bij de supercharger en de accu is vol. Vanuit het brandstof tanken begrijp ik deze vragen maar hier gaat het niet om.

De vragen zou moeten zijn: “Hoeveel km rij je per dag?” en “Wanneer staat de auto stil?”. Het antwoord is voor de gemiddelde Nederlander “22,6 km woon-werkverkeer” en “8 uur stilstaan bij de zaak overdag”. Omgerekend is dat 2 uurtjes laden op de zon.

Ah, dat is de reden dat FastNed oplaadstations, langs de snelweg, meestal leeg staan….Ja, FastNed is voor alle niet Tesla auto’s die op een lange reis zijn en het niet halen op een volle accu. Dat zijn er nu niet zoveel dus. Dan kunnen we beter investeren in een solar-installatie met laadpunten op iedere parkeerplek bij bedrijven in binnensteden. Een SlowNed. Daar staan de auto’s overdag stil, daar kunnen we gebruik maken van de zon en overcapaciteit kan in het pand gebruikt worden. Als we daar beginnen, waar dubbelgebruik van parkeerterrein en oplaadinfrastructuur mogelijk is, dan is de terugverdientijd het kortste.

En laten we niet vergeten dat een SlowNed een belangrijke bijdrage aan het Klimaatakkoord Parijs kan leveren. Iedereen blij? Bijna iedereen. De overheid moet dan nog een manier bedenken om de teruglopende brandstofaccijns op een andere manier te heffen.