Waarom gaan wij energie reserveren op de parkeerlocatie?

Waarom gaan wij energie reserveren op de parkeerlocatie?

Naast het reserveren van de parkeerplek kan je ook de energie reserveren. Dat is voor de bestuurder van een elektrisch voertuig plezierig. Die weet zeker dat er op bestemming een laadpunt met de gevraagde energie is en kan op de volgende bestemming komen. Voor de eigenaar van de parkeerlocatie is het een nieuw verdienmodel en kan daarmee de investering in de laadinfrastructuur sneller terugverdienen.

Via het Parkingshop systeem kan er plek gereserveerd worden die geografisch gezien zo dicht mogelijk ligt bij de ingevoerde bestemming. Aangezien de bestuurder van tevoren op de hoogte is van de parkeerlocatie kan er rechtstreeks, zonder zoeken, naar de vooraf bekende bestemming gereden worden. Hierdoor wordt het afleggen van veel extra kilometers bij het zoeken van een plek voorkomen en wordt de onzekerheid over de aanwezigheid van een plek opgeheven. Tevens bestaat er door het gebruik van het systeem zekerheid over de capaciteit van het aangeboden laadpunt. De verrekening van de afgenomen energie zal geheel geautomatiseerd plaats vinden.

Hoe werkt dat?

Voor aansluiting bij dit systeem zal het laadpunt worden aangesloten op het Parkingshop toegangssysteem. Dit systeem zorgt met behulp van een QR-barcode ticket, dat de EV-bestuurder die een reservering heeft gedaan, wordt toegelaten en op het gewenste tijdstip zijn energie kan laden, zonder tussenkomst van de eigenaar van het laadpunt.

Bij vol niet de auto verplaatsen

De EV-bestuurder zal door het systeem worden bericht dat het laadproces is voltooid en het laadpunt zal uitschakelen. De EV hoeft daarom niet te worden verplaatst. Op deze wijze kan elke parkeerplek met een lage investering worden voorzien van een laadpunt (slim stopcontact) en wordt de beschikbare laadcapaciteit zo efficiënt mogelijk over de beschikbare parkeertijd verdeeld. Onnodig lang parkeren bij een laadpunt behoord hiermee tot het verleden.

Waarom reserveren?

Alleen met een reservering kan vooraf de gevraagde energie gegarandeerd worden. Simpel gesteld maken we de volgende rekensom: Hoe lang en in welk tijdsbestek staat het voertuig op locatie? Wat is de energievraag? Wat is de capaciteit op dat moment? Dan koppelen we terug naar de bestuurder of de gevraagde energie geleverd kan worden? Ja of X % of Nee.

ROI

Niet alleen voor de eigenaren van een EV biedt dit systeem voordelen. Door aansluiting bij dit netwerk zal het voor bedrijven interessant worden te investeren in een met het Parkingshop systeem geïntegreerd laadpunt. De investering in laadpunten (slim stopcontact) is al vele malen lager dan laadstations. Door het faciliteren van gastgebruik kan de investering nog sneller terugverdiend worden.

Met de invoering van dit project ontstaat tevens de mogelijkheid dat bedrijven het leveren van de energie makkelijker als een commercieel instrument kunnen inzetten. Daarbij valt te denken aan het gratis leveren van de elektriciteit bij een bedrijfsbezoek of hotelovernachting. Omgekeerd zou de toepassing van verhoogde tarieven gedurende bepaalde momenten van de dag, als middel kunnen worden ingezet (Yield management) om een betere spreiding van de klanten gedurende de dag te waarborgen.