Blog

Una situación conocida es que las empresas tienen un estacionamiento cerrado, porque no quieren invitados no invitados en el sitio. Esto genera cargas adicionales para varias personas dentro de una empresa: la recepción debe reunirse regularmente con la gente a través del intercomunicador y abrir la barrera manualmente. La recepcionista no sabe quién está en ese momento en la entrada del estacionamiento y si esta...

Read More

En kjent situasjon er at selskapene har en lukket parkeringsplass, fordi de ikke ønsker ubudne gjester på stedet. Dette fører til ekstra byrder for ulike personer i et selskap: Resepsjonen må regelmessig møte folk via intercom og åpne barrieren manuelt. Resepsjonisten vet ikke hvem som er på tidspunktet ved inngangen til parkeringsplassen og om denne personen skal være tillatt. Bortsett fra ekstra arbeidsbelastning, fører dette...

Read More

Een bekende situatie is dat bedrijven een afgesloten parkeerterrein hebben, men wil immers geen ongenode gasten op het terrein. Dit leidt wel tot extra belasting van diverse mensen binnen een bedrijf: de receptie moet regelmatig mensen via de intercom te woord staan en de slagboom handmatig openen. De receptioniste weet niet wie op dat moment bij de toegang tot het parkeerterrein staat en of deze...

Read More