Blog

Een geWilde parkeerlocaties In de omgeving van uw bedrijf is een betaaldparkerenzone en weinig mogelijkheid tot parkeren. Als uw bedrijf geen slagboom of andere afsluiting heeft dan is de kans op wildparkeren groot. Een goede toegankelijke parkeerplaats waar uw bezoekers en personeel makkelijk en veilig kunnen parkeren is onmiskenbaar belangrijk voor uw bedrijfsvoering. De tot nu toe aangeboden parkeeroplossingen zijn in veel gevallen zodanig kostbaar dat...

Read More

Wij geloven dat het woord “parkeren”, in de toekomst wordt vervangen door “opladen”. Het voertuig maakt zelf de reservering (Internet of Things), gaat zelf contactloos opladen en de energie komt uit de zon. In deze nabije toekomst rij je niet meer 'even langs de benzinepomp' maar laad je je auto op waar je bent. Je kunt nu deze toekomst al dichterbij brengen door jouw eigen duurzame...

Read More

A través del siguiente enlace, puede solicitar un ticket de entrada gratuito para Promotion Days Drenthe. A continuación, recibirá esta tarjeta por correo electrónico. Además, lo incluimos en nuestro archivo de boletín informativo para mantenerlo informado sobre los últimos desarrollos. Puede darse de baja aquí en cualquier momento. https://www.promotiedagendrenthe.nl/toegangskaart/duurzaamheidsplein ...

Read More

Via lenken nedenfor kan du be om en gratis inngangsbillett for kampanjedagene Drenthe. Du vil da motta dette kortet via e-post. I tillegg inkluderer vi deg i vår nyhetsbrev for å holde deg informert om de siste utviklingene. Du kan når som helst abonnere her. https://www.promotiedagendrenthe.nl/toegangskaart/duurzaamheidsplein ...

Read More

Via the link below you can request a free entrance ticket for the Promotion Days Drenthe. You will then receive this card by e-mail. In addition, we include you in our newsletter file to keep you informed of the latest developments. You can unsubscribe here at any time. https://www.promotiedagendrenthe.nl/toegangskaart/duurzaamheidsplein...

Read More

Via onderstaande link kunt u een gratis toegangskaart voor de Promotiedagen Drenthe aanvragen. U ontvangt deze kaart vervolgens per e-mail. Daarnaast nemen wij u op in ons nieuwsbriefbestand om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. U kunt zich hier te allen tijde weer voor uitschrijven. https://www.promotiedagendrenthe.nl/toegangskaart/duurzaamheidsplein ...

Read More

Making the economy more sustainable is the biggest challenge facing Dutch business in the coming decades. Innovations of products, services and processes take place in all sectors, making the new, green economy increasingly real. Parkingware develops and delivers parking solutions with solar carports, energy management and charging infrastructure for companies. We ask you the question: How future-proof is your parking accommodation? Parking changes by electric transport: - Does...

Read More

Hacer que la economía sea más sostenible es el mayor desafío al que se enfrentan las empresas holandesas en las próximas décadas. Las innovaciones de productos, servicios y procesos tienen lugar en todos los sectores, haciendo que la nueva economía verde sea cada vez más real. Parkingware desarrolla y entrega soluciones de estacionamiento con estacionamientos solares, administración de energía y infraestructura de carga para compañías. Le...

Read More

Å gjøre økonomien mer bærekraftig er den største utfordringen for nederlandsk virksomhet i de kommende tiårene. Innovasjoner av produkter, tjenester og prosesser finner sted i alle sektorer, noe som gjør den nye, grønne økonomien stadig mer reell. Parkingware utvikler og leverer parkeringsløsninger med solar carports, energiledelse og lading infrastruktur for bedrifter. Vi stiller spørsmålet: Hvordan er fremtidssikker din parkeringsplass? Parkeringsendringer ved elektrisk transport: - Har kunden sikkerhet for...

Read More

De verduurzaming van de economie is de grootste uitdaging van het Nederlandse bedrijfsleven in de komende decennia. In alle sectoren vinden innovaties van producten, diensten en processen plaats, waarmee de nieuwe, groene economie steeds meer realiteit wordt. Parkingware ontwikkelt en levert parkeeroplossing met solar carports, energiemanagement en oplaadinfrastuctuur voor bedrijven. Wij stellen u de vraag: Hoe toekomstbestendig is uw parkeeraccomodatie? Parkeren verandert door elektrisch  vervoer: –Heeft uw klant bij...

Read More