Blog

A menudo recibo las preguntas: "¿Cuántos kilómetros conduces con una batería llena?" y "¿Cuánto tiempo lleva cargar?". La respuesta es 350 km porque tengo la batería más pequeña de 70 kW. Una hora en el supercargador y la batería está llena. Desde la perspectiva del combustible entiendo estas preguntas, pero de eso no se trata. Las preguntas deberían ser: "¿Cuántos kilómetros recorre por día?" y "¿Cuándo...

Read More

Jeg får ofte spørsmålene: "Hvor mange kilometer kjører du på et fullt batteri?" og "Hvor lang tid tar det å lade?". Svaret er 350 km fordi jeg har det minste 70 kW batteriet. En time på overladeren og batteriet er fullt. Fra drivstoffperspektiv forstår jeg disse spørsmålene, men dette er ikke hva det handler om. Spørsmålene skal være: "Hvor mange kilometer kjører du per dag?" og...

Read More

I often get the questions: "How many kilometers do you drive on a full battery?" and "How long does it take to charge?". The answer is 350 km because I have the smallest 70 kW battery. An hour at the supercharger and the battery is full. From fuel perspective I understand these questions but this is not what it's about. The questions should be: "How many...

Read More

Vaak krijg ik de vragen: "Hoeveel km rij je op een volle accu?" en "Hoelang duurt het opladen?". Het antwoord is 350 km omdat ik de kleinste 70 kW accu heb. Een uurtje bij de supercharger en de accu is vol. Vanuit het brandstof tanken begrijp ik deze vragen maar hier gaat het niet om. De vragen zou moeten zijn: "Hoeveel km rij je per dag?"...

Read More

We believe that the word "parking" is going to be replaced by "charging" in the future. The vehicle itself makes the reservation (Internet of Things), start contactless charging itself and the energy comes from the sun. For a Solar Carport. We are waiting for the first affordable electric vehicle (EV) to come on the market with a range of at least 300 km. Then "just go...

Read More

Wij geloven dat het woord parkeren, in de toekomst wordt vervangen door opladen. Het voertuig maakt zelf de reservering, gaat zelf contactloos opladen en de energie komt uit de zon.In deze nabije toekomst rij je niet meer 'even langs de benzinepomp' maar laad je je auto op waar je bent. Je kunt nu deze toekomst al dichterbij brengen door jouw eigen duurzame oplaadstation op zonne-energie...

Read More

Naast het reserveren van de parkeerplek kan je ook de energie reserveren. Dat is voor de bestuurder van een elektrisch voertuig plezierig. Die weet zeker dat er op bestemming een laadpunt met de gevraagde energie is en kan op de volgende bestemming komen. Voor de eigenaar van de parkeerlocatie is het een nieuw verdienmodel en kan daarmee de investering in de laadinfrastructuur sneller terugverdienen. Via het...

Read More

A well-liked parking locations In the vicinity of your company there is a paid parking zone and little parking. If your company does not have a barrier or other closure then the chance of wild parking is high. A good accessible parking space where your visitors and staff can park easily and safely is undeniably important for your business. The parking solutions offered so far are...

Read More

En godt likt parkeringsplass I nærheten av din bedrift er det en betalt parkeringssone og lite parkering. Hvis din bedrift ikke har en barriere eller annen nedleggelse, er sjansen for vill parkeringsplass høy. Et godt tilgjengelig parkeringsplass der besøkende og ansatte kan parkere enkelt og trygt, er ubestridelig viktig for din bedrift. Parkeringsløsninger som tilbys hittil er i mange tilfeller så dyr at kommersiell gjennomførbarhet ikke...

Read More

Lugares de estacionamiento populares En las proximidades de su empresa hay una zona de estacionamiento de pago y poco estacionamiento. Si su empresa no cuenta con una barrera u otro tipo de cierre, entonces la probabilidad de estacionamiento salvaje es alta. Un buen espacio de estacionamiento accesible donde los visitantes y el personal puedan estacionar de manera fácil y segura es innegablemente importante para su negocio....

Read More